Coffee, design & all things digital

Miksi mainosten blokkaus on hyvä asia

M

Olen jonkin aikaa selannut Internetiä pitäen päällä mainonnan estävää AdBlock Plus toimintoa. Toiminto on selaimen lisäosa, mikä paitsi poistaa mainokset niin osaa myös estää monenlaisen seurannan ja blokata vaaralliset sivustot. Toiminto estää siis suurelta osin myös mainonnan uudelleenkohdentamisen, sillä sovellusta käyttävän kuluttajan käyttäytymistä verkossa ei voi seurata.

Mainosten blokkaaminen on yleistynyt viimeisen 12 kuukauden aikana 41% ja nyt noin 198 miljoonaa käyttää aktiivisesti mainosten blokkaukseen erikoistuneita palveluja (PageFair, The 2015 Ad Blocking Report). Joissain maissa blokkaussovellusten käyttö on kasvanut vielä huimasti yleistä trendiä enemmän. Esimerkiksi Iso-Britanniassa käyttö kasvoi viimeisen 12 kuukauden aikana peräti 82% ja käyttäjiä on nyt arviolta 12 miljoonaa. Kokoluokka alkaa olemaan koko aktiiviseen väestöön suhteutettuna merkittävä. Onkin selvää, että mainosten blokkaaminen tuottaa julkaisijoille jo nyt merkittävää haittaa. Tilannetta ei helpota se, että display-mainosten keskimääräinen klikkausprosentti on esimerkiksi Suomessa 0,28. Voit tarkistaa keskiarvot omalla alallasi ja maassasi Googlen Display Benchmarking -työkalulla.

Googlen Display Benchmarking Tool
Googlen Display Benchmarking Tool

 

Miksi display-mainosten blokkaus on hyvä asia?

Ilta-Sanomien verkkopalvelu Adblock-palvelulla ja ilman.
Ilta-Sanomien verkkopalvelu Adblock-palvelulla ja ilman.

On sanomattakin selvää, että mainosten blokkaus tuottaa loppukäyttäjälle paremman käyttökokemuksen. Verkon käyttäjä ottaa blokkauksen käyttöön lopulta tästä syystä. Kts. Ilta-Sanomien päänäkymä.

33% internetin käyttäjistä pitää display-mainontaa häiritsevänä (Adobe) ja selvitysten mukaan joka tapauksessa noin 40% niiden saamista klikkauksista mobiililaitteissa on vahinkoja (ns. fat finger problem). Display-mainonnan häiritsevyys, sen kyseenalaiset tulokset ja mainosten laajamittainen blokkaus nostaa julkaisijoiden ja lopulta mainostajien paineita löytää vaihtoehtoisia ja nimenomaan kuluttajille sopivia kanavia ja tapoja toimia. Tämä on se tarinan hyvä puoli. Mainostajat on massamarkkinoinnin sijaan pakotettu miettimään yksittäisten kuluttajien palvelemista entistä paremmilla konsepteilla, sisällöillä, kanavilla ja kohdentamisella. Mainonnasta tulee kuluttajapaineen alla yksinkertaisesti parempaa.

Markkinointiviestintä muuntuu yksittäisistä hetkistä jatkuvaksi asiakaskokemuksen tarinoiksi, mitkä räätälöidään älykkään profiloinnin ja asiakkuuden vaiheen mukaan. Viestinnän ytimessä ovat sisällöt: kuluttajalle lisäarvoa eli taloudellista, tiedollista, kokemuksellista tai ajanvietteellistä arvoa tuottavia ja asiakaskokemusta tukevia tarinoita.

Väitän, että markkinoinnin painopiste tulee siirtymään digitaalisten kanta-asiakkuuksien luomiseen ja ylläpitämiseen. Syntyy uusia älykkäitä kanavia, mitkä välittävät kuluttajan mieltymyksistä ja oppivat aktiivisesti hänen käyttäytymisestä sekä osaavat profiloida asiakasta myös hänen myymäläkäyttäytymisen perusteella. Se fakta, että tietty joukko kuluttajia viettää toistuvasti pitkiä aikoja  juuri tietyn brändin hyllykön lähellä, kertoo kuluttajasta paljon enemmän kuin se, että hän on kertonut olevansa kiinnostunut vaikkapa liikunnasta ja urheilusta tai kauneudenhoidosta.

Kolmannen sukupolven mobiilisovellukset voivat olla tietoisia käyttäjistään myös brändiin liittyvän arjen kontekstin tasolla. Kuluttajien käyttäytyminen ja kokemukset nykyisen verkossa tapahtuvan markkinoinnin osalta siirtävät ehkä hitaasti, mutta kuitenkin varmasti markkinoijien huomion kehittämään kuluttajien ja brändien kannalta yhä parempia ratkaisuja.

About the author

Jarno Malaprade

Add comment

Coffee, design & all things digital

Jarno Malaprade

About

Coffee, technology and design addict focused on user experience, marketing automation and the awesomeness of mobile tech. Working on it all every day with love @Tietotalo & @getliki.

Opinions on this website are my own.